2019


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2018 ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΑΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ – Ε. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ 2018

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ φορολ. έτος 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 10-9-2019

2018


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -ΕΤΟΣ 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΣ – Ε. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ 2017

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ – Ε. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 10-9-2018

2017


099306874-ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ 2016
099306874-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ.ΣΤΙΣ 10-9-2017


ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Β21 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ φορολ. έτος 2015

2016


ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.Νο 58 -ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤΑΣΤ.- ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ ΣΤΙΣ 25-9-2016

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Γ.Σ.ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡ.- Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ φορολ. έτος 2015

2015


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.ΝΟ 56 ΓΙΑ ΣΥΓΚΛ.ΤΑΚΤ.Γ.Σ.ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30-9-2015

2014


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

2013


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012