Επωνυμία: Ε. Μαλεφιτσάκης & Σία Α.Ε.
Διεύθυνση: Τυμπάκι Ηρακλείου, 70200
Τηλέφωνο: 28920 27000
Ιστοσελίδα: www.malefitsakis.gr
info@malefitsakis.gr